Forsíða > Um skólann > Sjálfsmat

Sjálfsmat

Í lögum um grunnskóla 91/2008 eru ákvæði um sjálfsmat skóla. Megintilgangur með sjálfsmati í Njarðvíkurskóla er að auðvelda starfsfólki skólans að vinna að framgangi markmiða hans, meta hvort þeim hafi verið náð, endurskoða þau og stuðla að faglegum grundvelli fyrir umbótum. Matið þarf að vera altækt þar sem það nær til allra þátta skólastarfsins og er árangursmiðað, þar sem upplýsingarnar munu verða nýttar sem grundvöllur að ákvarðanatöku um frekari þróun skólastarfs. Matið er jafnframt samstarfsmiðað, þar sem það er unnið af starfsmönnum skólans á grundvelli margvíslegra upplýsinga sem safnað hefur verið saman og það er stofnana- og einstaklingsmiðað þar sem litið er á skólann sem heild og einstaklinga sem þar starfa.

Sjálfsmatsskýrsla

Í skýrslu um sjálfsmat Njarðvíkurskóla er greint frá innra mati skólans þar sem tekið er mið af niðurstöðum sem liggja fyrir um innra starf og stefnu Njarðvíkurskóla. Matið er unnið af stjórnendum skólans á grunni upplýsinga sem safnað hefur verið. Niðurstöður eru bornar saman við markmið skólans, stefnu Reykjanesbæjar í fræðslumálum og metnar eru sterkar og veikar hliðar skólastarfsins.

Umbótaáætlun

Skólaárið 2006-2007 var unnið að sjálfsmati í Njarðvíkurskóla. Við sjálfsmatið var notast við sjálfsmatsáætlun skólans. Í áætlun um sjálfsmat kemur fram að viðmið við matið er stefna og sýn skólans ásamt skólastefnu Reykjanesbæjar. Unnið verður að umbótum á grundvelli niðurstaðna sem fram komu í sjálfsmatsskýrslu Njarðvíkurskóla.

Skólapúlsinn

Skólaárið 2016-2017: Foreldrakönnun - Nemendakönnun

Skólaárið 2015-2016: Nemendakönnun

Skólaárið 2014-2015: Foreldrakönnun - Nemendakönnun

Viðhorfskannanir

Viðhorfskönnun foreldra - janúar 2017.  Könnunin var send rafrænt til foreldra eftir foreldradag.  Sjá niðurstöður:  3. bekkur - 6. bekkur - 9. bekkur

Viðhorfskönnun foreldra - janúar 2016.  Könnunin var lögð fyrir foreldra nemenda í 3., 6. og 9. bekk á foreldradegi.  Sjá niðurstöður: 3. bekkur - 6. bekkur - 9. bekkur

Viðhorfskönnun foreldra - janúar 2015.  Könnunin var lögð fyrir foreldra nemenda í 3., 6. og 9. bekk á foreldradegi.  Sjá niðurstöður: 3. bekkur - 6. bekkur - 9. bekkur

Viðhorfskönnun foreldra - janúar 2014.  Könnunin var lögð fyrir foreldra nemena í 3., 6. og 9. bekk á foreldradegi.  Sjá niðurstöður:  3. bekkur - 6. bekkur - 9. bekkur

Viðhorfskönnun foreldra - janúar 2013. Könnunin var lögð fyrir foreldra nemenda í 3., 6. og 9. bekk á foreldradegi. Sjá niðurstöður:  3.bekkur - 6.bekkur - 9.bekkur